• Park w Małej Wsi
  • Park w Małej Wsi
  • Park w Małej Wsi
  • Panorama Małej Wsi z lotu ptaka
  • Cukrownia z lotu ptaka
  • Kościół w Zakrzewie Kościelnym
  • Park w Małej Wsi
  • Dworek w Podgórzu
  • Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Małej Wsi

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Starostwo Powiatowe w Płocku

Związek Gmin Wiejskich RP

 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Sprawozdanie z ewakuacji Szkoły w Podgórzu

Zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy Mała Wieś Pana Andrzeja Barcińskiego o działalności w zakresie obrony cywilnej w 2012 roku, instytucje użyteczności publicznej zostały zobowiązane do prowadzenia treningu ewakuacji z własnych budynków.

Na podstawie własnego harmonogramu szkoleń i ćwiczeń organizowanych w 2012 roku pracodawcy planują przeprowadzenie takich ćwiczeń. Również rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) reguluje kwestię ewakuacji z obiektów.
W dniu 23 października 2012r. o godz. 11.00 zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacji pracowników i uczniów z budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu.                                     
Tematyką ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu, sprawdzenie umiejętności powiadamiania o zagrożeniu służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji.
W ewakuacji uczestniczyło 115 osób w tym:100 uczniów, 11 nauczycieli oraz  4 pracowników administracji i obsługi. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili  budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Wszystkie osoby będące w szkole zdążyły się ewakuować. Uczniowie i pracownicy szkoły bez paniki i w sposób uporządkowany  wykonali zadanie próbnej ewakuacji.
W ćwiczeniu ewakuacyjnym uczestniczyły: jedna jednostka PSP z Płocka oraz dwie jednostki OSP z Małej Wsi.. Została rozwinięta linia gaśnicza, sprawdzono obiekt i udzielono pierwszej pomocy poszkodowanym. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń.
Odpowiedzialnym za organizację ćwiczenia ewakuacji była Pani Dyrektor Szkoły Iwona Sobótko, na miejsce ćwiczeń przybył także z-ca Wójta Gminy Mała Wieś Pan Mirosław Banach oraz pracownik Urzędu Gminy Mała Wieś odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną oraz sprawy obronne Podinspektor Robert Rybicki.

 

 

Ważne kontakty i adresy

Ważne kontakty i adresy

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez

Czystość i porządek

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów

Energia z wiatru

Farma wiatrowa

Dofinansowania

Pięć stawów

Prace pielęgnacyjne - park zabytkowy

Gminne OSP

 Gminne OSP

Dofinansowanie OSP Mała Wieś

Osoby On-line

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Inwestycje

   Inwestycje Gminy Mała Wieś

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy

Ważne strony

 

KRUS PT Wyszogród

Zielona linia

Mapa organizacji pozarządowych

Szkolenia BHPPoradnik biznesowy

Powiatowa Sieć Dialogu

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Portal mapowy gminy Mała Wieś

Radosne Przedszkole

Spójnia Mała Wieś

Nasza Gmina Nasze Miejsce

Gazetka gminna

Pytania do Wójta

Pytania do Wójta

Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć